'' VERMİDON-K TABLET '' KONTROLE TABİ İLAÇLAR LİSTESİ....

VERMİDON-K TABLET” İSİMLİ İLACIN NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK İZLEMEYE TABİ İLAÇLAR KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA
34.A.00.009211
Ankara,26.07.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 21.07.2005 tarih ve 038054 sayılı yazısı ile, kontrole tabi ilaçlarla ilgili 19.07.2005 tarih ve 037797 (2005/113) sayılı Bakanlık Genelgesi gönderilmiştir.
Söz konusu Genelge uyarınca; İlsan İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına imal ruhsatlı olan “Vermidon-K Tablet” (10 mg. Kodein Fosfat) isimli ilaç Kontrole Tabi Madde içermesi nedeni ile kontrollü tüketiminin sağlanması amacıyla “Normal Reçete ile Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar” kapsamına alınmış olup, söz konusu ilacın mutlaka “Normal Reçete” ile verilmesi, reçetelerin eczanelerde alıkonulması ve Reçete Kayıt Defterine işlenmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,
Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel SekreterEki: 2