TEB DUYURULARI

INTERFERON KULLANIMI HKK

İNTERFERON KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA 34.A.00.010170 Ankara, 16.09.2005 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 16.09.2005 tarih 25938 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:16) ... devamını oku

18.Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkan'ı

Değerli Arkadaşlarım! 10-11 Eylül 2005 tarihinde Olağan Genel Kurulumuzu yaparak önümüzdeki dönem görev yapacak Oda Kurullarını oluşturduk.İl,ilçe Temsilcilerimizin ve Denetçi Eczacılarımızın atamalarını yaptık. Genel Kurulumu... devamını oku

18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI

BAŞKANLIK DİVANI Başkan :Ecz.Nevzat Akman Genel Sekreter:Ecz.Gonca Atagün Sayman:Ecz.Davut Selçuk İskenderoğlu Üyeler: Ecz.Semih Ergun Ekmekcioğlu Ecz.Ümit Kayaalp Ecz.Alpay Telli Ecz.Seyran Ergin HAYSİYET DİVANI Ecz.Salim H... devamını oku

İNTERFERON KULLANIM İLKELERİ

İNTERFERON KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA 34.A.00.010170 Ankara, 16.09.2005 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 16.09.2005 tarih 25938 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:16) (Ted... devamını oku

ÇÖLYAK HASTALIĞINDA KULLANILAN MAMALAR' IN BUT 2005 GÖRE ÖDENME KOŞULLARI HKK

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA12.09.2005/01040 Çölyak Hastalığında kullanılan besinlereait bedellerin T.C Emekli Sandığı tarafından hangi koşullarda karşılandığıkonusunda Birliğimiz tarafından 22.08.2005 tarih... devamını oku

BUT 2005 Göre REXAPIN'in Ödenecek İlaçlar Listesinden Çıkarılması Hkk

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA12.09.2005 /10036 T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 25.07.2005 tarih 14802 sayılı yazısı ile Bakanlığa 18.07.2005 tarihinde tebliğ edilen İstanbul2.Fi... devamını oku

ÖNEMLİ! MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Odamız Meslek İçi Eğitim Programı olarak Lilly İlaç Firması ve KTU Üroloji ve KTU Psıkıyatri ABD İle Ortaklaşa düzenlenen toplantı 01.10.2005 tarihinde Zorlu Grand Oteli/Trabzon da düzenlenecektir.Toplantının Konusu ve Katılımcı... devamını oku

TEB veANADOLU ANONIM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA31.08.2005 009797 İlgi:12.08.2005 tarih 34A.00.09462 sayılı yazımız Türk Eczacıları Birliği ile Anadolu Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı arasında 11.08.2005 ta... devamını oku

Bağ-Kur ALIMTA 500 mg İNFÜZYON SOLUSYON için TOZ İÇEREN FLAKON HKK

Bölge Eczacı Odası 31.08.2005 009798 Yönetim Kurulu Başkanlığına Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 22.08.2005 tarih B13.1.BKG.0.12.00./03.3405 sayılı yazı i... devamını oku

T.C ZİRAAT BANKASI TRABZON BÖLGE MD İLE 18.BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI

TC Ziraat Bankası Trabzon Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Eczacı Odası olarak imzalanan protokol gereği Meslektaşlarımız TC Ziraat Bankasından Kredi Talebinde Bulunabileceklerdir.Kredi aylık Faiz Oranları aşağıda belitildiği gibidir.Ba... devamını oku

YEŞİL KART BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONUSUNDAKİ GENELGE

Yeşil Kart Reçete Bedellerinin Ödenmesi Konusundaki Genelge 34.A.00.009603 Ankara,23.08.2005 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA, Birliğimizce T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 28.07.2005 tarih... devamını oku

GÜNCEL İLAÇ FİYAT LİSTESİ

24.08.2005 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Fiyat Listelerine www.teb.org.tr sitesinden ulaşılabilir.Meslektaşlarımıza duyurulur.... devamını oku

YEŞİL REÇETEYE TABİ PSIKOTROP İLAÇLARLA İLGİLİ

23.08.2005 . T.C Saglik Bakanligi Ilaç ve Eczacilik Genel Müdürlügü'nün Yesil Reçeteye Tabi Psikotrop Ilaçlarla ilgili 10.08.2005 tarih ve 041141 (2005/126) sayili Genelgesi 34.A.00 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETIM KURULU BASKANLIGI'NA,... devamını oku

Bağ-Kur GABAPENTİN Etken Maddesi hkk

BAĞ-KUR’DAN “Gabapentin Etken Maddesi Hakkında” 34.A.00.09567 Ankara, 22.08.2005 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlgi: 19.04.2005 tarih 34.A.00.07708 sayılı yazımız Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire ... devamını oku

BUT TALİMATI 'nda 17.08.2005 TARİHİ İTİBARİYLE OLAN DEĞİŞİKLİKLER

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 17.08.2005 tarihli Genelge ile, Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde değişiklikler yapılmıştır 34.A.00.9514 Ankara,17.08.2005 ÖNEMLİ İVEDİ BÖLGE ECZ... devamını oku