Denetleme Kurulu

  • Ecz. Selahattin UZUN

    Ecz. Selahattin UZUN Başkan


  • Ecz. Meltem KÖROĞLU

    Ecz. Meltem KÖROĞLU Üye


  • Ecz. Şeyma EMİROĞLU

    Ecz. Şeyma EMİROĞLU Üye