ECZANE REHBERİ

 • Dilekçe için tıklayınız.
 • Eczane açılacak olan yerin vaziyet planlı krokisi 2 adet(Eczanenin net kullanım alanı m2 olarak belirtilmiş şekilde mimar onaylı)
 • Kiralanmış ise kira sözleşmesi (Kendine aitse tapu sureti)
 • Su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösteren belge
 • Noterden taahhütname (Eczanenin kendisine ait olacağını bildirir)
 • Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti
 • Adres Bilgi Kartı (Belediye'den temin edilecek)


 • Dilekçe için tıklayınız.
 • Diploma (Noter tasdikli)
 • Nüfus cüzdan sureti
 • E-Devlet'ten alınmış ikametgah
 • Odadan temin edilecek matbu formiçin tıklayınız.
 • Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4 adet)
 • Kısa özgeçmiş
 • İmza beyannamesi


 • Dilekçe için tıklayınız.
 • Eczane nakil edilmek istenen yerin vaziyet planlı krokisi 2 adet(Eczanenin net kullanım alanı m2 olarak belirtilmiş şekilde mimar onaylı)
 • Kiralanmış ise kira sözleşmesi (Kendine aitse tapu sureti)
 • Su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösteren belge
 • Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti
 • Eczanenin eski ruhsatı
 • Üyelik kaydında istenen belgeler (Yeni kayıt olanlar hariç)
 • Adres tespit beyanı (Belediye'den temin edilecek)


 • Dilekçe için tıklayınız.
 • Tadilat yapılacak yerin krokisi 1 adet


 • Devir Alan Dilekçe Örneği
 • Devir Eden Dilekçe Örneği
 • Eczane devir alınacak olan yerin vaziyet planlı krokisi 2 adet(Eczanenin net kullanım alanı m2 olarak belirtilmiş şekilde mimar onaylı)
 • Kiralanmış ise kira sözleşmesi (Kendine aitse tapu sureti)
 • Su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösteren belge
 • Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti
 • Adres Bilgi Kartı (Belediye'den temin edilecek)